टोक्यो अध्यागमन विभाग बाट स्वीकृति प्राप्त विध्यालय


कोर्षको परिचय


Pre-College Course

विश्व बिद्यालय जाने तयारी कक्षा


यस बिद्यालयले जापानमा उच्च-अध्यनको लागि आबश्यक पर्ने जापानी भाषा तथा सो भाषाको परिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ|यस उद्यश्यलाई ध्यानमा राखी आबश्यक जापानी भाषा पढाइने छ|कक्षा कोठामा सामुहिक पढाइका साथै आबस्यक परेको अबस्थामा एक्ला-एक्लै छलफल गरि पढ्न पनि सकिने छ| आफुले चाहेको विश्व बिद्यालय आदिको परिचयात्मक छलफल कार्यक्रममा भाग लिई विश्व बिद्यालयको अनुभव पनि प्राप्त गर्न सकिने छ|

art

आर्ट कोर्स


आर्ट कोर्सको विश्व बिद्यालयमा भर्नाको लागि बिशेष आर्टको प्रयोगात्मक कक्षाको बेवस्था गरिएको छ | साथै N3 लेभल जापानी भाषाको ज्ञान भएमा बिद्यार्थीहरु मुशासिनो आर्ट विश्व बिद्यालय,टोक्यो राष्ट्रिय आर्ट विश्व बिद्यालय, तामा आर्ट विश्व बिद्यालय, टोक्यो आर्ट विश्व बिद्यालय आदि विश्व बिद्यालयमा भर्ना हुन आबश्यक तयारी कक्षामा भर्ना हुन सक्ने जानकारी गराउन चाहन्छु|

General Course

साधारण जापानी भाषाको कोर्स


जापानमा बस्न, काम गर्न आबश्यक जापानी भाषाको ज्ञान दिइने छ | पढ्न, लेख्न, कुरा गर्न , सुन्न जम्मै राम्ररी जान्ने गरि जापानी कल्चर या समाजबारे ज्ञान लिई जापानी समाजमा समस्या नहुने गरि राम्ररी जापानी भाषाको ज्ञान लिन अनुरोध गर्दछु |

प्राइभेट कोर्स

प्राइभेट लेशन


एक्लैलाई बिषेश कक्षाको व्यवस्था !! बिद्यालयको समय अबधिमा आबश्यक परेको खण्डमा शिक्षक र बिद्यार्थी एक्ला एक्लै अध्यन गर्न सकिने छ| आबश्यक अनुशार बिषयलाई रुपान्तरण गरि सक्दो बिशेष भाषाको ज्ञान प्रदान गरिने छ|

बिद्यालय बारेन्याय मन्त्रालय, टोक्यो अध्यागमन बिभाग बाट स्वीकृत प्राप्त


CAMPUS १९८५ सालमा स्थापित मिद्रिम जापानी भाषा स्कुल बिषेश गरि एशिया महादेशका बिद्यार्थीहरुलाई ध्यानमा राखी खोलिएको हो | यो बिद्यालय टोक्योको सिन्ज्युकु शहरमा अबस्थित भएको हुँदा बिदेशी बिद्यार्थीहरुको लागि निकै सजिलो वाताबरण भएको जानकारी गराउन चाहन्छु | हामीले विद्यार्थीहरुको बिषेश ध्यान राखी उच्च अध्यन तथा रोजगारको लागि सहयोग पनि प्रदान गर्दै आएको छु |

बिद्यालयको सुचना

students

Official School Facebook

Search in web