नक्सा

मिद्रिम जापानी भाषा स्कुलमा स्वागत छ |

न्याय मन्त्रालय, टोक्यो अध्यागमन बिभाग
जापानी भाषा प्रबर्धन केन्द्र

〒169-0073 Hyakunincho, Shinjuku-ku, Tokyo 2-7-11
Tel: 03-3368-4931 FAX: 03-3368-4932
EMAIL: info@midream.ac.jp Web: www.midream.info

Map