News

२०१५ ग्राजुएसन समारोह

2015年3月19日 // 0 Comments

      मिद्दोरिमु भाषा बिद्यालयबाट सफलताका साथ् समारोह सम्पन्न गरियो |  सुखद सम्झना का साथ् उज्ज्वल [...]