News

२०१८ ग्राजुएसन समारोह

2018年3月26日 // 0 Comments

 मिद्रिम भाषा बिद्यालयबाट सफलताका साथ् समारोह सम्पन्न गरियो |  सुखद सम्झना का साथ् उज्ज्वल भविस्यका लागि [...]