Dormitory

यदि विद्यार्थीले होस्टेल सुविधा चाहेको खण्डमा यस स्कुलबाट होस्टेलको ब्यबस्था पनि गर्न सकिने छ | साधारण तया १ कोठामा २ जना बस्न सकिने छ तर कम बजेट मा बस्न चाहेमा ४ जना सम्म बस्न सकिने छ | यदि एक्लै बस्न चाहेको खण्डमा एक्लै बस्न सकिने छ | ट्रेन बाट १० देखि ३० मिनेट सम्मको दुरीमा होस्टेल हुनेछ | कम्तिमा ३ महिनासम्म लाई होस्टेलको व्यवस्था गर्न सकिने छ |

शुरुको खर्च
होस्टेल ब्यबस्थापन खर्च १०,००० येन
एरपोर्ट पिकअप १०,००० येन
४~६ जनाको कोठा २८,००० येन (प्रति महिना )
जनाको कोठा येन(३ महिना)
प्राइभेट कोठा येन (३ महिना)
जम्मा ८,४०००येन (पहिलो ३ महिना)

dorm

Dormitory reservation

Name*

Email*

Accommodation Type
Single Private Apartment2-Bed Dormitory4-Bed Dormitory

Airport Pickup
YesNo

Arrival date/time/flight no.

Move-in Date

Message