होस्टेल

यदि विद्यार्थीले होस्टेल सुविधा चाहेको खण्डमा यस स्कुलबाट होस्टेलको ब्यबस्था पनि गर्न सकिने छ |एउटा कोठामा ४ जना सम्म बस्न सकिने छ | यस बिद्यालय बाट १० देखि ३० मिनेट सम्मको दुरीमा होस्टेल हुनेछ | प्रथम ६ महिनासम्म लाई होस्टेलको व्यवस्था गर्न सकिने छ | तर यदि बिधार्थी थप समय बस्न चाहेमा समय अवधि बढाउन सकिने छ|  

डिपोजिट १०,००० येन
एरपोर्ट पिकअप १०,००० येन
४ जनाको कोठा ३०,००० येन (प्रति महिना )
अन्य शुल्क १०,००० १०,०००येन(६ महिना)
प्राइभेट कोठा येन (३ महिना)
जम्मा २२०,०००येन (पहिलो ६ महिना)

 

Dormitory reservation

Name*

Email*

Accommodation Type
Single Private Apartment2-Bed Dormitory4-Bed Dormitory

Airport Pickup
YesNo

Arrival date/time/flight no.

Move-in Date

Message