शुल्क

 

पढाई शुल्क

Visa for Overseas Studen

अवधि          आवेदन शुल्क       भर्ना शुल्क     सुबिधा शुल्क     शिक्षा शुल्क     कुल          
१ बर्ष २०,०००  ६८,०००    ९०,०००  ६२०,०००  ७९८,००० 

Art Class

अवधि  आवेदन शुल्क  शिक्षा शुल्क कुल 
३ महिना  ३ ०,०००  १५०,०००  १८५,००० 

पैसा फिर्ता तथा क्यान्सेल बारे

कुनै कारणले पैसा फिर्ता आदि गर्न परेमा लिखित रुपमा बिद्यालयमा जानकारी गर्नुपर्ने छ | जानकारी गराउंदा रजिष्ट्रेशन न. विद्यार्थी परिचय पत्र न. नाम तथा सम्पर्क गर्ने व्यक्ति तथा फिर्ता गर्नु पर्ने कारण खुलाउनु पर्ने हुन्छ | भर्ना शुल्क तथा कोठा तयारीको लागि आबश्यक अग्रिम शुल्क भने फिर्ता गर्न सकिने छैन |  यदि कुनै एजेन्ट बाट भर्ना भएको खण्डमा पैसा फिर्ता एजेन्ट मार्फत गरिने छ | कुनै कारणवश एजेन्ट बाट कुनै जरिवाना गरिएमा यस बिद्यालय जिम्मेवार हुने छैन |

भिसा नपाएको खण्डमा: यदि विद्यार्थीले भिसा नपाएको खण्डमा विद्यार्थीले अग्रिम तिरेको भर्ना शुल्क तथा कोठा तयारीको लागि आबश्यक अग्रिम शुल्क बाहेक जम्मै फिर्ता गर्न सकिने छ| भिसा नपाएका विद्यार्थीले लिखित रुपमा बिद्यालयमा खबर गरि प्राप्त Letter of Acceptance र जापान एम्बेसी बाट प्राप्त रिजेक्सन लेटर बिद्यालमा फर्काउनु पर्ने छ |

*यदि कक्षा शुरु भई सकेको खण्डमा १ बर्षको बिध्यालय शुल्क बाट  ३ महिनाको शुल्क कटाएर बाँकि  शुल्क फिर्ता  गरिनेछ  |* (अप्रिल देखि जुन सम्मको शुल्क कटाई जुलाई देखि मार्च महिना सम्मको मात्र फिर्ता गरिने छ |)

विद्यार्थीले बिद्यालयको नियम तथा रुल पालन गर्नु पर्ने छ |

यदि कुनै बिधार्थी ५०% भन्दा बढी गयल भएको खण्डमा बिद्यालयबाट निष्कासित गरिने छ | 

*निष्कासित  बिधार्थीको कुनै पनि बिद्यालय शुल्क फिर्ता गरिने छैन |*