कोर्ष

Pre-College Course

बिद्यालय जाने तयारीको कोर्स

यस बिद्यालयले जापानमा उच्च-अध्यनको लागि आवस्यक जापानी भाषा तथा जापानी भाषाको परिक्षा लाई प्राथमिकता दिइएको छ|यस उद्यश्य लाई ध्यानमा राखी आवस्यक जापानी भाषा अध्यापन गराइने छ|कक्षा कोठामा सामुहिक पढाइका साथै आबस्यक परेको अबस्थामा एक्ला-एक्लै छलफल गरि पढ्न पनि सकिने छ| आफुले चाहेको विश्व बिद्यालय आदिको परिचयात्मक छलफल कार्यक्रममा भाग लिने तथा प्रवेश परिक्षा संबन्धि बिषेश अध्यापन गराइने छ |

art

आर्ट कोर्स

आर्ट कोर्सको विश्व बिद्यालयमा भर्नाको लागि बिशेस आर्टको प्रयोगात्मक कक्षाको बेवस्था गरिएको छ | साथै N3 लेभल जापानी भाषाको ज्ञान भएमा बिद्यार्थीहरु मुशासिनो आर्ट विश्व बिद्यालय,टोक्यो राष्ट्रिय आर्ट विश्व बिद्यालय, तामा आर्ट विश्व बिद्यालय, टोक्यो आर्ट विश्व बिद्यालय आदि विश्व बिद्यालयमा भर्ना हुन आबस्यक तयारी कक्षामा भर्ना हुन सक्ने जानकारी गराउन चाहन्छु |

General Course

साधारण जापानी भाषाको कोर्स

「जापानमा बस्न, काम गर्न」आवस्यक जापानी भाषाको ज्ञान दिइने छ | पढ्न, लेख्न, कुरा गर्न , सुन्न जम्मै राम्ररी जान्ने गरि जापानी कल्चर या समाजबारे ज्ञान लिई जापानी समाजमा समस्या नहुने गरि राम्ररी जापानी भाषाको ज्ञान लियौं |

private course

प्राइभेट लेशन

बिषेश एक्लैलाई कक्षाको व्यवस्था | बिद्यालयको समय अबधिमा आबस्यक परेको खण्डमा शिक्षक र बिद्यार्थी एक्ला एक्लै अध्यन गर्न सकिने छ| आबस्यकता अनुशार बिषयलाई रुपान्तरण गरि सक्दो विशेस भाषाको ज्ञान प्रदान गरिने छ|

Tuition fee

बिद्यार्थी भिषाको लागि निबेदन दिएका बिद्यार्थीहरु

Duration   Application Fee Admission Fee Facility Fee Tuition Fee Total
६ महिना येन येन येन येन येन
९ महिना येन येन येन
१ बर्ष येन येन येन

आर्ट कक्षा

३ महिना येन
६ महिना येन