जापानी भाषा कोर्स

General Course01

जापानमा बसोबास गर्नको लागि

जापानमा अझै अंग्रेजी भाषा त्यति चलनचल्तीमा छैन |त्यसैले जापानमा बसोबास गर्ने हो भने जापानी भाषाको ज्ञान हुन जरुरी छ | टोक्योको सेन्टरमा जापानी चालचलन तथा कल्चर बारे अध्यन गर्ने हुँदा निकै चाडै सिकिने सम्भावना बढी हुन्छ |

जापानमा काम गर्नको लागि

जापानमा रोजगारको लागि कम्तिमा N2 (JLPT ) आबस्यक पर्दछ | साधारण तया विद्यार्थीले जापानी भाषा सुन्य बाट शुरु गरे पनि १ बर्षमा N2 लेभल सम्म प्रगति गर्न सकिने छ | अझ मिहेनेत गरेको खण्डमा २ बर्षको अन्तमा N1 लेभलको परिक्षा पास गर्न सकिने छ|

Lesson Structure

विद्यार्थीको लेभल हेरि बिहान र साँझको दिउँसो राखिने छ |

बिहान कक्षा
पहिलो कक्षा ९:०० ~ ९:४५

जापानी भाषा कक्षा

EJU/JLPT trial exam

दोश्रो कक्षा ९:४५ ~ १०:३०
तेश्रो कक्षा १०:४० ~ ११:२५
चौथो कक्षा ११:३५ ~ १२:२५
दिउँसो कक्षा
पहिलो कक्षा १३:२५ ~ १४:१०

जापानी भाषा कक्षा

EJU/JLPT trial exam

दोश्रो कक्षा १४:१० ~ १४:५५
तेश्रो कक्षा १५:०५ ~ १५:५०
चौथो कक्षा १६:०० ~ १६:४५

General Course 03