प्राइभेट लेसन

private-01

मन पर्ने बेला मन पर्ने जापानी भाषाको पढाइ !

एक्लैलाई बिषेश कक्षाको व्यवस्था | बिद्यालयको समय अबधिमा आबश्यक परेको खण्डमा शिक्षक र बिद्यार्थी एक्ला एक्लै अध्यन गर्न सकिने छ| आबश्यक अनुशार बिषयलाई रुपान्तरण गरि सक्दो बिशेष भाषाको ज्ञान प्रदान गरिने हुँदा आबस्यक भाषाको ज्ञान बढ्ने कुरा बिश्वास गर्न सकिन्छ |

प्राइभेट कक्षा फि

एक्ला एक्लै कक्षा ९० मिनेट ६,००० येन
सानो समूहमा पढ्ने शुल्क ९० मिनेट ४,५०० येन

Private Lesson 02

Private 02