Student Support

Student Services

Part time कामको अवसर

बिदेशी विद्यार्थीले हप्ताको २८ घण्टा मात्र काम गर्न पाउने स्वीकृत गरिएको छ |यस स्कुलले विद्यार्थीहरुको सजिलोको लागि आरुबाइतो (छोटो समयको काम ) मिलाइदिने व्यवस्था पनि गरिदै आएको छ | विद्यार्थीहरुले स्कुल भर्ना भएर १ देखि २ महिना भित्र आरुबाइतो पाईरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु | प्राय काम पाइने ठाउँ रेस्टुरेन्ट तथा कन्भिनेन्स पसलहरु हो भने जापान आउना साथ पाइने काम भने सरसफाई गर्ने तथा फ्याक्ट्रीका काम हरु बढी पाउने गर्दछ | प्राय गरि बिद्यार्थीले घण्टाको साधारण तया १००० एन हो भने महिनामा १०,०००० देखि १२,०००० सम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ| तर अरुबाइतोले टोक्योमा बस्न गाह्रो हुने भएको हुँदा घरबाट पनि केहि सहयॊग आबश्यक पर्ने हुन्छ|

Shin-Okubo

जापान आईसके पछि आबश्यक प्रक्रियाको सपोर्ट

जापानमा बस्न बिदेशी विद्यार्थी हरुले विभिन्न प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ| त्यस सम्बन्धि संपुर्ण जानकारी बिद्यालयको शुरुको दिन ओरिएन्तेसन क्लासमा गरिने छ |  त्यसै गरि कुनै सहयोग आबश्यक परेको खण्डमा यस स्कुलका कर्मचारीले सहयोग गर्ने छ |

Residence card

जापान एरपोर्टमा रहेको अध्यागमन बिभाग बाट लिनु होला |

Work Permit Resident card लिने बेला work permit को छाप लगाउन लाउनु होला |
बासस्थानको दर्ता नजिकैको नगरपालिकामा दर्ता गर्नु होला
राष्ट्रिय स्वास्थ बिमा दर्ता नजिकैको नगरपालिकामा (बासस्थानको दर्ता पछि)राष्ट्रिय स्वास्थ बिमा दर्ता गर्नु होला |
स्टाम्प हस्ताक्ष्ररको सट्टा जापानमा प्रयोग गर्ने स्टाम्प ट्रेन स्टेशनको अगाडीको स्टाम्प पसलमा बनाउनु अर्थात् किन्नु होला|
ब्यांक खाता खोल्न पोस्ट अफिसको ब्यांक खाता खोल्न सजिलो हुने भएकोले यदि आबस्यक परेको खण्डमा पोस्ट अफिस गएर खोल्नु होला|
मोबाइल फोन मोबाइल फोनको लागि स्कुल अफिसमा सम्पर्क गर्नु होला !