स्कुल बाट गरिने सहयोग

Student Services

 

Shin-Okubo

जापान आईसके पछि आबश्यक प्रक्रियाको सपोर्ट

जापानमा बस्न बिदेशी विद्यार्थी हरुले विभिन्न प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ| त्यस सम्बन्धि संपुर्ण जानकारी बिद्यालयको शुरुको दिन ओरिएन्तेसन क्लासमा गरिने छ |  त्यसै गरि कुनै सहयोग आबश्यक परेको खण्डमा यस स्कुलका कर्मचारीले सहयोग गर्ने छ |

Residence card

जापान एरपोर्टमा रहेको अध्यागमन बिभाग बाट लिनु होला |

Work Permit Resident card लिने बेला work permit को छाप लगाउन लाउनु होला |
बासस्थानको दर्ता नजिकैको नगरपालिकामा दर्ता गर्नु होला
राष्ट्रिय स्वास्थ बिमा दर्ता नजिकैको नगरपालिकामा (बासस्थानको दर्ता पछि)राष्ट्रिय स्वास्थ बिमा दर्ता गर्नु होला |
स्टाम्प हस्ताक्ष्ररको सट्टा जापानमा प्रयोग गर्ने स्टाम्प ट्रेन स्टेशनको अगाडीको स्टाम्प पसलमा बनाउनु अर्थात् किन्नु होला|
ब्यांक खाता खोल्न पोस्ट अफिसको ब्यांक खाता खोल्न सजिलो हुने भएकोले यदि आबस्यक परेको खण्डमा पोस्ट अफिस गएर खोल्नु होला|
मोबाइल फोन मोबाइल फोनको लागि स्कुल अफिसमा सम्पर्क गर्नु होला !